@รวมใจไทโพนสวรรค์ – วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พช.โพนสวรรค์ เยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ปี ๒๕๖๓

@รวมใจไทโพนสวรรค์ – เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@รวมใจไทโพนสวรรค์ – วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ นำทีมเจ้าหน้าที่ พช. ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ และเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมตลาดประชารัฐ ณ วัดโพนทราย ม.๒ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

@รวมใจไทโพนสวรรค์  Change for Good – เศรษฐกิจฐานม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@รวมใจไทโพนสวรรค์ – วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ นำทีมเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมทั้งทำโรงทานให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์

@รวมใจไทโพนสวรรค์  Change for Good – เศรษฐกิจฐานม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@รวมใจไทโพนสวรรค์ – วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พช.โพนสวรรค์ ประชุมประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ คัดเลือกประธานเครือข่าย

  นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมา [...]
อ่านเพิ่มเติม

@รวมใจไทโพนสวรรค์ – วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางวาสนา จันเกตุ พัฒนากร รับลงทะเบียนสินค้า OTOP กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา ตำบลโพนจาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์

[...]
อ่านเพิ่มเติม