อำเภอโพนสวรรค์- นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอโพนสวรรค์ – ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นางอังคนา โทรัตน์

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอโพนสวรรค์ – ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีโพนสวรรค์ (การทำแหนม/ตะกร้าพลาสติก) รุ่นที่ 5 ณ วัดศรีษะเกษ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวรจนา ทัพศรี [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอโพนสวรรค์ – ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีโพนสวรรค์ (การทำแหนม/ตะกร้าพลาสติก) รุ่นที่ 4 ณ วัดทุ่งเทพประทานพร หมู่ที่ 10 ตำบลโพนบก

  วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.         นาง [...]
อ่านเพิ่มเติม

🎉 พช.โพนสวรรค์ ทีม สพจ.นครพนม พร้อมพช.โพนสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ

🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ทีม สพจ.นครพนม พร้อมพช.โพนส [...]
อ่านเพิ่มเติม