อำเภอโพนสวรรค์ – จัดพิธีแจกผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภคป้องกันภัยหนาว ให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอโพนสวรรค์ – ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอโพนสวรรค์

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพพิช [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.โพนสวรรค์ -ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคกหนองนา ปี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.โพนสวรรค์ – ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

พช.โพนสวรรค์ – เยี่ยมชมความสำเร็จ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.โพนสวรรค์ – ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

  วันที่ (23 ตุลาคม 2565) เวลา 08.00 นางสาวรจนา ทั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.โพนสวรรค์- ลงพื้นที่ยืนยันข้อมูลยอดค้างชำระลูกหนี้ ณ ปัจจุบัน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอโพนสวรรค์

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพ [...]
อ่านเพิ่มเติม