🎉 พช.โพนสวรรค์ ทีม สพจ.นครพนม พร้อมพช.โพนสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ

🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ทีม สพจ.นครพนม พร้อมพช.โพนส [...]
อ่านเพิ่มเติม

🎉วันที่ 19 เมษายน 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามความก้าวหน้า พื้นที่ทั้ง 3 แปลง ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามทฤษฎี “โคก หนอง นา โมเดล” ต.โพนบก ต.บ้านค้อ และ ต.นาหัวบ่อ

🎉’พช.โพนสวรรค์’ ติดตามความก้าวหน้า พื้นที่ท [...]
อ่านเพิ่มเติม

🎉วันที่ 18 เมษายน 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามความก้าวหน้า แปลงที่ 2และ3 ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามทฤษฎี “โคก หนอง นา โมเดล” ต.บ้านค้อ และ ต.นาหัวบ่อ

🎉’พช.โพนสวรรค์’ ติดตามความก้าวหน้า แปลงที่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลนาใน

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา [...]
อ่านเพิ่มเติม