🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ติดตาม สนับสนุน กลุ่มสัมมาชีพ ทอผ้าย้อมคราม บ้านหนองผักตบ ม.4 ต.นาหัวบ่อ

🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ติดตาม สนับสนุน กลุ่มสัมมาชีพ ทอผ้าย้อมคราม บ้านหนองผักตบ ม.4 ต.นาหัวบ่อ

🎉 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านหนองผักตบ ม.4 ต.นาหัวบ่อ

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย นายขจร คงอ่อน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่บ้านหนองผักตบ ม.4 ต.นาหัวบ่อ ติดตาม สนับสนุน กลุ่มทอผ้าย้อมคราม จากการพัฒนาสัมมาชีพในชุมชนระดับหมู่บ้าน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีลวดลายผ้าที่สวยงาม โดยทีมงาน สพอ.โพนสวรรค์ ให้คำแนะนำในการใช้ลวดลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีฯ ในการทอผ้าด้วย
🎉 “พช.โพนสวรรค์ ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

🎉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565
(c)hange (f)or (g)ood

(Visited 9 times, 1 visits today)