🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม ม.8 ต.โพนบก

🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม ม.8 ต.โพนบก

🎉 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านโนนอุดม ม.8 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

🎉 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดย นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมาย นางวาสนา จันเกตุ พัฒนากร ลงพื้นที่กลุ่มผู้ผลิตเตาอั่งโล่ บ้านโนนอุดม ม.8 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อติดตาม สนับสนุน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนอุดม โดยทางกลุ่มได้ทอผ้าที่มีลวดลายใหม่ออกสู่ตลาด จึงได้ให้คำแนะนำต่างๆ และแนวทางการดำเนินงานด้วย
🎉 “พช.โพนสวรรค์ ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

🎉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565
(c)hange (f)or (g)ood

(Visited 17 times, 1 visits today)