🎉 พช.โพนสวรรค์ ทีม สพจ.นครพนม พร้อมพช.โพนสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ

🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ทีม สพจ.นครพนม พร้อมพช.โพนสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ

🎉 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชนเผ่าไทโส้ ม.10 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

🎉 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดย นางสาวพันสี คุณธรรม ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนางวรนุช กรุงเกตุ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯและทีมงาน สพจ.นครพนม ลงพื้นที่ติดการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชนเผ่าไทโส้ ตำบลโพนจาน ในการนี้ นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุจินดา แก้วอำไพ และนางวาสนา จันเกตุ พัฒนากร ไก้ติดตามเพื่ออำนวยความสะดวก และร่วมติดตามด้วย
🎉 “พช.โพนสวรรค์ ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

🎉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565
(c)hange (f)or (g)ood

(Visited 6 times, 1 visits today)