🎉วันที่ 6 เมษายน 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 5 ส.

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 5 ส.

🎉 วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี รกท.พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุจินดา แก้วอำไพ / นางวาสนา จันเกตุ พัฒนากร และทีมงาน สพอ.โพนสวรรค์

🎉 ดำเนินการทำความสะอาด พื้นที่ภายในสำนักงาน โดยเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับอำเภอ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 ที่ทุกหน่วยงานในอำเภอโพนสวรรค์ทำพร้อมกันทั้งอำเภอ

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

((c))hange ((f))or ((g))ood

(Visited 4 times, 1 visits today)