@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 23 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎉 วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ อบต.นาขมิ้น และพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี รกท.พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมาย นายขจร คงอ่อน พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

🎉 เข้าร่วมพูดคุยทำความเข้าใจในแนวทางการทำงานในความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กับนายช่าง อบต.นาขมิ้น ถึงความ ร่วมมือในการออกแบบพื้นที่แปลนของครัวเรือนเป้าหมาย

🎉ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายกำหนดจุดที่จะดำเนินการขุดว่าเป็นบริเวณใดในพื้นที่ 3 ไร่

🌸 นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ 🌸

✨เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565✨

((c))hange ((f))or ((g))ood

(Visited 4 times, 1 visits today)