@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ. รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎉 วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี รกท.พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุจินดา แก้วอำไพ และนายขจร คงอ่อน พัฒนากร / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจาก สพจ.นครพนม นายช่างจาก อบต.ในพื้นที่ดำเนินการ ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ได้เข้าร่วมพูดคุยทำความเข้าใจในแนวทางการทำงานในความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยในวันนี้ได้ชี้แจง แบบที่ได้ให้นายช่างได้ดำเนินการ และกำชับถึงระยะเวลาในการดำเนินการที่ต้องบริหารงานให้ทันในห้วงเวลาที่กำหนด ซึ่งนายช่างก็ได้รับปากที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลา ภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจึงอธิยายความคืบหน้าให้กับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจาก สพจ.นครพนม ได้เข้าใจ และหาแนวทางออกร่วมกับอำเภอให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานต่อไป

🌸 นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ 🌸

✨เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565✨

((c))hange ((f))or ((g))ood

(Visited 6 times, 1 visits today)