นางประไพศรี อารีเอื้อ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอโพนทราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonsai วันที่ 06 ธ.ค. 2565

พช.โพนทราย : ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันดินโลก และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonsai วันที่ 16 ม.ค. 2566

*สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด : ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

*สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด : ประกาศเจ [...]