นางประไพศรี อารีเอื้อ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอโพนทราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonsai วันที่ 01 ก.ย. 2565

สพอ.โพนทราย : ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนฯ

💠 💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทราย : ประชุมทีมเจ้าหน้าท [...]