หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

บ้านคำพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในฐานะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

   

(Visited 529 times, 1 visits today)