หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ บ้านหาดสั่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย

เพจ Facebook  หมู่บ้านสารสนเทศบ้านหาดสั่ง 

มาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ ลิ้งด้านล่าง

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87-357307441331411/

 

(Visited 194 times, 1 visits today)