กลุ่มทำเครื่องปิ้นดินเผา บ้านดอนกลาง ตำบลชุมช้าง

กลุ่มทำเครื่องปิ้นดินเผา

บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ติดต่อ : นายแสวง สุวรรณราช

โทร : 042-405154

(Visited 1,099 times, 1 visits today)