โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม”จัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี” บ้านหนองหอย

โพนพิสัย(เมืองปากห้วยหลวง) วันที่ 23 สิงหาคม 2561เวลา 0 [...]

อ่านต่อ

อำเภอโพนพิสัยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

♦️ โพนพิสัย^^หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญ [...]

อ่านต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จัดพิธีบวงสรวง “พระยาสุนทรธรรมธาดา” ผู้ก่อตั้งอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันที่่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น.อำเภอโพนพิสัยจัดพิ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้รับแต่ง [...]

อ่านต่อ

วันที่12 ก.พ. 61 อำเภอโพนพิสัย ประชุมจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” โดยรับฟังวีดีโอคอนเฟอเรนท์ จากกระทรวงมหาดไทย

วันที่12 ก.พ. 61 อำเภอโพนพิสัย ประชุมจัดเตรียมความพร้อม [...]

อ่านต่อ