สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัยจัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนอำเภอโพนพิสัย

8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโ [...]

อ่านต่อ

อำเภอโพนพิสัยเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ระหว่างวันที่ 10–30 พ.ย.60 เวลา 08.30-16.30 น.

อำเภอโพนพิสัยเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) โพนพิสัยจัดโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อำเภอโพนพิสัย”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสต [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัยร่วมกับจิตอาสา ร่วมกันคัดดอกไม้จันท์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.   สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ