🌅 อำเภอโพนพิสัย น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🌅 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. อ.โพนพิสัย โดย [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง ภายใต้แผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบแผ่นป้ายในการจัดฐานเรียนรู้ด้านอาชีพ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞วันที [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน ณ. ศูนย์จัดการชุมชนบ้านคำปะกั้ง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞วันที [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ร่วมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 10/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞เมื่ [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞เมื่ [...]

อ่านต่อ