🌅พช.โพนพิสัย ดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพทางการเงินและเสริมศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคำสว่าง ม.13 ตำบลนาหนัง

🌅 วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้ นายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบล พร้อมด้วย นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายสุวิจักขณ์ แก้วดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพทางการเงินและเสริมศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคำสว่าง ม.13 ตำบลนาหนัง
🌅โดยชี้แจ้งเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีกลุ่ม ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯตามหลักธรรมาภิบาล เกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด และ ให้ความรู้เรื่องการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและสาธารณะประโยชน์
🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅
📌ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พช.โพนพิสัย-รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)