🌅พช.โพนพิสัย ดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพทางการเงินและเสริมศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.8 บ้านถ่อน ตำบลวัดหลวง

🌅 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวธนภรณ์ ตาตะมิ พัฒนากรประจำตำบล ดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพทางการเงินและเสริมศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.8 บ้านถ่อน ตำบลวัดหลวง
🌅โดยชี้แจ้งเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีกลุ่ม ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯตามหลักธรรมาภิบาล เกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด และ ให้ความรู้เรื่องการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและสาธารณะประโยชน์

หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅
📌ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พช.โพนพิสัย-รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)