🌅พช.โพนพิสัย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565และร่วมประชุมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

🌅 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2565 และเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌅 ในการนี้ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ พช.โพนพิสัย ได้จัดช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพ พช. และประชาชนทั่วไป ใน”โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” ณ บริเวณข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอฯ ด้วย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅
📌ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พช.โพนพิสัย-รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)