🌅 พช.โพนพิสัย ร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 – ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี – บึงกาฬ

🌅 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ที่เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดประชุมฯ พร้อมเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 – ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี – บึงกาฬ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โครงการนี้ จุดเริ่มต้นจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี บริเวณ กม.423+800 ทางหลวงหมายเลข 2 ถึงทางหลวง 244 ทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ (ระหว่างก่อสร้าง) ระยะทาง 155.531 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จว. (อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ) 10 อำเภอ 29 ตำบล 100 หมู่บ้าน เมื่อมีการก่อสร้างถนนสายนี้ จะลดปริมาณรถยนต์ทุกประเภท ที่จะผ่านเข้าไปในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานี ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅
📌อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พช.โพนพิสัย-รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)