🌅 อำเภอโพนพิสัย น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🌅 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. อ.โพนพิสัย โดย สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จัดกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ( แปลง นางเพียร นาระกุล ) บ้านโนนทอง หมู่๘ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมี นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย กล่าวรายงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ พช.อำเภอโพนพิสัย นายก อบต.ทุ่งหลวงและคณะ เครือข่ายปกครองตำบลทุ่งหลวง เครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เครือข่ายโคกหนองนาโมเดล เครือข่าย อสม. และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ การปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA และพร้อมที่จะขยายความรู้ไปสู่หมู่บ้านตนเองต่อไป

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅
📌อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พช.โพนพิสัย-รายงาน

(Visited 27 times, 1 visits today)