พช.โพนพิสัย ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง ภายใต้แผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบแผ่นป้ายในการจัดฐานเรียนรู้ด้านอาชีพ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞วันที่ 12 ตุลาคม 2565
🕐เวลา 09.30 น.
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วย พัฒนากรตำบลวัดหลวง พัฒนากรตำบลสร้างนางขาว ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่2 ตำบลวัดหลวง , กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่16 ตำบลวัดหลวง , ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่8 ตำบลวัดหลวง , ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหาดสั่ง หมู่ที่6 ตำบลสร้างนางขาว, กลุ่มแปรรูปปลาธรรมชาติ หมู่ที่7 ตำบลวัดหลวง , ศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชิพ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดหลวง และ กลุ่มเลี้ยงแหนแดง ตำบลวัดหลวง

กลุ่มอาชีพตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง ภายใต้แผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพ บ้านถิ่นดุง บ้านดอนคง ตำบลวัดหลวง บ้านดงกำพี้ และบ้านโคกเจริญ ตำบลวัดหลวง เพื่อมอบแผ่นป้ายในการจัดฐานเรียนรู้ด้านอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่คนในชุมชนและนอกชุมชน

 

 

📌อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(Visited 21 times, 1 visits today)