พช.โพนพิสัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน ณ. ศูนย์จัดการชุมชนบ้านคำปะกั้ง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞วันที่ 5 ตุลาคม 2565
🕐เวลา 10.00 น.
นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย
มอบหมายให้ นายสุวิจักขณ์ แก้วดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พช.โพนพิสัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และศึกษาดูงานกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น จำนวน 30 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภาตใต้แนวคิด 1 พัมนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

📌ณ. ศูนย์จัดการชุมชนบ้านคำปะกั้ง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(Visited 27 times, 1 visits today)