พช.โพนพิสัยประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ที่จะดำเนินการในเดือนนี้ วางแผนติดตามงานที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้
1.การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566
2.มอบหมายงานในหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและตำบลที่รับผิดชอบ
3.แนะนำเจ้าหน้าที่ย้ายมาบรรจุใหม่ตำแหน่ง อาสาพัฒนา นางสาวชนิสรา ไตรยางค์

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 21 times, 1 visits today)