พช.โพนพิสัย ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง ภายใต้แผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบแผ่นป้ายในการจัดฐานเรียนรู้ด้านอาชีพ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞วันที [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน ณ. ศูนย์จัดการชุมชนบ้านคำปะกั้ง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞วันที [...]

อ่านต่อ