พช.โพนพิสัย ร่วมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 10/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

🌍นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565 และเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 10/2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌍ในการนี้ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการที่ย้ายเข้ามาใหม่ นางสาวธนภรณ์ ตาตะมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 18 times, 1 visits today)