กิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนำนาญการ และนายสุวิจักขณ์ แก้วดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
ด.ช.จักรกฤษณ์ ปิดตะคุ บ้านเลขที่ 20 ม.5 ต.สร้างนางขาว
ด.ญ.สุพรรณษา จิตเจริญ บ้านเลขที่ 21 ม.3 ต.ทุ่งหลวง
ด.ช.สุวิทย์ ระเบียบโพธิ์ บ้านเลขที่ 21 ม.3 ต.ทุ่งหลวง
ด.ช.ปรเมศร์ ช่างทองมะดัน บ้านเลขที่ 30 ม.2 ต.บ้านผือ
ด.ช.ธนวิชญ์ เศรษชัง บ้านเลขที่ 100 ม.12 ต.บ้านโพธิ์

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 29 times, 1 visits today)