โครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ณ ศาลาประชาคมบ้านเซิม

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยนายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์การตลาดและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยมีกลุ่มหมายได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ จำนวน 200 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเซิม หมู่ที่ 1 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 24 times, 1 visits today)