กิจกรรม“ตลาดนัดชุมชน คนโพนพิสัย”

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดชุมชน คนโพนพิสัย” ณ บริเวณข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มสตรี และผู้เข้าร่วมโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากแต่ละโครงการมาวางจำหน่าย ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาได้ซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ไปบริโภค ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 11 times, 1 visits today)