การประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนพิสัย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

🌍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย นำโดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนพิสัย ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌍ในการนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละหมู่บ้าน และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 8 times, 1 visits today)