พช.โพนพิสัย ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

🌍นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มุ่งให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงเรียนบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌍ในการนี้นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายโรม พลภูมี และนายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นำผลผลิตจากโครงการ ผัก ผลไม้ ราคาถูก สด ใหม่ มาวางจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 24 times, 1 visits today)