พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนฤาษีใหม่ ม.12 ต.กุดบง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

🌍นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้กับบ้านโนนฤาษีใหม่ หมู่ที่ 12 ต.กุดบง พร้อมด้วย นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย นายทศพล มีศรี นายก อบต.กุดบง นายมานะ สิงห์ครุฑ กำนันตำบลกุดบง หน่วยงานราชการทุกส่วน ฝ่ายปกครองตำบลกุดบง และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนฤาษีใหม่ทุกครัวเรือน พร้อมทั้งจัดทำผ้าป่า ตามโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ณ ศาลาการเปรียญวัดโนนฤาษีใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 55 times, 1 visits today)