พช.โพนพิสัย จัดกิจกรรม “ตลาดนัดชุมชน คนโพนพิสัย”

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม “ตลาดนัดชุมชน คนโพนพิสัย” ณ บริเวณข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌍ในการนี้ นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เข้าเยี่ยมชมและอุดหนุน ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มสตรี และผู้เข้าร่วมโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากแต่ละโครงการมาวางจำหน่าย ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 31 times, 1 visits today)