การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ได้ร่วมพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ บ้านคำปะกั้ง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

🌏นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ได้ร่วมพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ บ้านคำปะกั้ง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ประเภท ได้แก่
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด
2. กลุ่ม/องค์กร ดีเด่น
3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย และ หญิง ดีเด่น
4. ตำบลเข้มแข็ง
🌺ในการนี้ นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย นายสุธรรม เบ็ญจะปัก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม/องค์กร และผู้นำในชุมชนให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคำปะกั้ง และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดหนองคาย(สมาชิกเกษตรกรคนนอนนา)

🗺🗺 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 34 times, 1 visits today)