การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนิน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

🌍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย โดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนิน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของแปลง เพื่อชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และกำหนดวันในการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 14 times, 1 visits today)