โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ได้ร่วมพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ บ้านคำปะกั้ง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ณ แปลง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ แปลง บ้านถ่อน หมู่ที่ 8 ตำบลวัดหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศูนย์ประชุมอบรมและจำหน่ายสินค้าโอทอป องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านทรัพย์มงคล หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนิน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 3/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

นายอำเภอโพนพิสัย มอบหมาย พช.โพนพิสัย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ด้านรายได้

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ