โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ณ ห้องประชุม กศน.ต.วัดหลวง
จุดที่ 2 ณ ศาลาวัดท่าลี่ ม.1 ต.ชุมช้าง
🌍ในการนี้ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้ให้ความรู้ว่าด้วยเรื่องหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง และมีความยั่งยืน นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว และนายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรกระบวนการว่าด้วยการคัดเลือกอาชีพ และการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 11 times, 1 visits today)