มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP “กัญ” พช.โพนพิสัย ลงพื้นที่สนับสนุน ผู้ผลิตผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าสมัครเป็นสินค้า “OTOP” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการฯ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น เลขที่ 64 หมู่ที่ 17 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย เพื่อแนะนำส่งเสริมให้ วิสาหกิจชุมชนฯ สมัครเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และนำผลิตภัณฑ์เข้าเป็น สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “OTOP” ต่อไป
สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น ปลูกกัญชาด้วยวิธีออแกนิค ไม่ใช้สารเคมี และกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ ผลิตยอด ดอก เมล็ด สำหรับโรงพยาบาลของรัฐบาล ในประเทศไทย และพร้อมจำหน่ายใบ ลำต้น ราก ให้แก่ลูกค้าทั่วไป ประกอบธุรกิจจากต้นกัญชา ทำการแปรรูป และส่งมอบผลผลิตจากกัญชาตามกฏหมายของประเทศไทย สร้างความรู้สึกปลอดภัยแก่ลูกค้า และพร้อมส่งกัญชาไปถึงมือลูกค้า ในทุกประเทศอย่างปลอดภัย

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 65 times, 5 visits today)