พช.โพนพิสัย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ ในพื้นที่ ม.10 และม.14 ต.เหล่าต่างคำ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ดำเนินการโครงการ “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง บ้านดอนคง ม.1 ต.วัดหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

พอ.โพนพิสัย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ม.16 ต.วัดหลวง และ ม.17 ต.ชุมช้าง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP “กัญ” พช.โพนพิสัย ลงพื้นที่สนับสนุน ผู้ผลิตผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าสมัครเป็นสินค้า “OTOP” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

“เจอ-ช่วย-จบ” ศจพ.อ.โพนพิสัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ด้านความเป็นอยู่

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ