กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ณ ที่ทำการกองทุน กข.คจ. บ้านปักหมู ม.11 ต.จุมพล และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคำแสนสุข ม.8 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ณ ที่ทำการกองทุนโครงการ กข.คจ. บ้านต่างคำ ม.2 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ณ ที่ทำการกองทุนโครงการ กข.คจ. บ้านเวิน ม.3 ต.จุมพล

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ