พช.โพนพิสัย สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

🌏นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี จำนวนทั้ง 9 กลุ่ม ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌏ในการนี้ ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่สามารถเพิ่มรายได้ รวมถึงแนวทางการบริหารการส่งเงินคืนให้ตรงเวลาด้วย

🗺🗺 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 18 times, 1 visits today)