พช.โพนพิสัย ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ ตำบลเหล่าต่างคำ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

🔆 นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้ นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชำนาญการ ในฐานะพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลเหล่าต่างคำ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ศูนย์ประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
🔆 โดยมีนายนเรศ ผาทอง นายก อบต.เหล่าต่างคำ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.เหล่าต่างคำ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ศป.ปส.อบต.เหล่าต่างคำ ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

🗺🗺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 17 times, 1 visits today)