พัฒนากรตำบลนาหนัง เยี่ยมยามถามไถ่การประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาหนัง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

☀นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายธีรฉัตร เทียมทอง พัฒนากรตำบลนาหนัง พร้อมด้วยนางสุจี ชนูนันท์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาหนัง ลงพื้นที่ เยี่ยมยามถามไถ่การประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนฯ ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ดังนี้
1. โครงการเลี้ยงแพะ นางพิกุล ยัติสิทธิ์ หมู่ที่ 10
2. โครงการเลี้ยงแพะ นางสาวสุภาพร พรมศร หมู่ที่ 15
และ 3. โครงการเลี้ยงสุกร นางเกตุสุวรรณ อุนาสิทธิ์ หมู่ที่ 15
จากการติดตามพบว่า สมาชิกยังดำเนินการเป็นปกติ และได้มีการพักชำระหนี้ 2 ราย และพร้อมที่จะชำระเมื่อครบกำหนด อีก 1 ราย ปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

🗺🗺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 21 times, 1 visits today)