Kick-Off ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเสริมสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

☀นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเสริมสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
☀ในการนี้นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายนิโรจน์ ศรีสมบัติ ปลัดอาวุโส เปิดโครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ อาทิ เช่น ฐานคนรักษ์ดิน ห่มฟาง ฐานแซนวิซปลา การปลูกป่า 5 ระดับ ฐานทำน้ำหมักชีวภาพ

🗺🗺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺ฉ

(Visited 42 times, 1 visits today)