พช.โพนพิสัย ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP)

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🌟พช.โพนพิสัย ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP)🌟

🏞🏞วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

☀นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้มอบหมายให้นายธีรฉัตร เทียมทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ คณะอาจารย์ และนายอดิศักดิ์ ลักษณะสี นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พช.หนองคาย
ที่มาลงพื้นที่ “กลุ่มบ้านข้าวหอม” ซึ่งเป็นกลุ่ม OTOP ที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ณ บ้านทุ่งธาตุ หมู่ที่ 10 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🗺🗺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 11 times, 1 visits today)