พช.โพนพิสัยร่วมกับนักการตลาดรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้ความรู้ช่องทางการตลาด การจำหน่ายออนไลน์ สินค้า OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านคำแสนสุข

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

☀นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้มอบหมายให้นายธีรฉัตร เทียมทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่นักการตลาดรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่องทางการตลาด การจำหน่ายออนไลน์ ณ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านคำแสนสุข ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🗺🗺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 36 times, 1 visits today)