กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสีทอง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

☀️️นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายสุวิจักขณ์ แก้วดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และน.ส.สุภัสสร บ้างตำรวจ อาสาพัฒนา ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสีทอง ม.9 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

🗺🗺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 58 times, 1 visits today)