กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลเหล่าต่างคำ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

☀️️นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลเหล่าต่างคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ(ก.บ.ต.) จำนวน 20 คน เป็นกลไกลหลักในการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

🗺🗺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 58 times, 1 visits today)