พช.โพนพิสัย ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ ตำบลเหล่าต่างคำ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรตำบลนาหนัง เยี่ยมยามถามไถ่การประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาหนัง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

Kick-Off ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเสริมสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัยร่วมกับนักการตลาดรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้ความรู้ช่องทางการตลาด การจำหน่ายออนไลน์ สินค้า OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านคำแสนสุข

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กองทุน กข.คจ. บ้านโคก และกองทุน กข.คจ. บ้านดงอ่าง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสีทอง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ