พช.โพนพิสัยร่วมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคำปะกั้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จากโคกกลาง ม.3 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞วันที [...]

อ่านต่อ

ศจพ.อ.โพนพิสัย จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่ทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน เวทีสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบบ้านคำปะกั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนทองและบ้านทรัพย์มงคล ตำบลทุ่งหลวง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

พอ.โพนพิสัยร่วมประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์กรณีฉุกเฉิน (โรคลัมปี สกิน) (ก.ช.ภ.อ) ครั้งที่ 1/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌐 วันท [...]

อ่านต่อ

พัฒนากรตำบลเหล่าต่างคำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลเหล่าต่างคำ ประจำเดือน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌐 วันท [...]

อ่านต่อ

สพอ.โพนพิสัย ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสมบททุนในกิจการของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌐 วันท [...]

อ่านต่อ

การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการออกแบบแปลงพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณปี 2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🌐 วันท [...]

อ่านต่อ