พช.โพนพิสัยร่วมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคำปะกั้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จากบ้านหนองเหล็ก ม.2 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 8 หลักสูตรการทำปลาส้ม

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 หลักสูตรการทำกล้วยฉาบ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำรุ่งเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโพธิ์

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระพังคำ หมู่ที่ 16 ตำบลนาหนัง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มประสทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านวังสิม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 วันที่ [...]

อ่านต่อ